PlastiNOvation

Driving Innovation to
Advance Plastics Circularity

Cuộc thi Tìm kiếm Mô hình Kinh doanh Giảm thiểu Rác thải nhựa thúc đẩy nền Kinh tế Tuần hoàn.

GIỚI THIỆU CHUNG

Mục đích, ý nghĩa

Nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP), cuộc thi hướng tới tìm kiếm các doanh nghiệp có sáng kiến giảm rác thải nhựa sáng tạo, bền vững từ đó hỗ trợ mô hình được lựa chọn thúc đẩy phát triển, tăng tốc trong kinh doanh.

NỘI DUNG CUỘC THI

1. Timeline cuộc thi

2. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi: Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, hộ gia đình… (bắt buộc đã có pháp nhân và đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh) đáp ứng ít nhất một trong số các tiêu chí sau:

+ Đã và đang có hoạt động kinh doanh về chuỗi giá trị thu gom tái chế;
+ Đã và đang có giải pháp công nghệ cho phân loại rác thải tại nguồn;
+ Đã và đang có sáng kiến triển khai cho giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa hay thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn;
+ Đã và đang có giải pháp thay thế nhựa sử dụng một lần, túi nilong khó phân hủy,… hoặc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường.

Sáng kiến phải được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh).

3. Thể lệ các vòng thi

Vòng Đơn
(8/7 - 22/7)

Các doanh nghiệp nộp đơn đăng ký dự thi theo mẫu từ BTC và nộp muộn nhất 23h59’ ngày 22/7/2022

Vòng Training
(22/7 - 26/8)

Các Doanh nghiệp được tham gia vào đào tạo theo nhu cầu (nội dung đào tạo được lựa chọn dựa trên đơn đăng ký)
Hoàn thiện đề xuất hỗ trợ 6/8 – 20/8

Doanh nghiệp hoàn thiện đề án hoàn chỉnh, chi tiết triển khai theo mẫu của BTC vào muộn nhất là 23h59’ ngày 20/8. BTC sẽ căn cứ trên đề án này lựa chọn ra 05 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết vào ngày 26/8

Vòng Chung kết
(31/8)

Top 5 đội thi trình bày đề án của mình trong đêm Chung kết để lựa chọn ra các thứ hạng giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba).

4. Quyền lợi đội thi

  • Đội thi được kết nối với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông, kinh doanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.
  • Đội thi được BTC cuộc thi đồng hành, hỗ trợ trong quá trình phát triển ý tưởng sản phẩm, dịch vụ.
  • Top 03 đội thi đạt giải sẽ nhận được tổng cộng 17.000 USD để trực tiếp thực hiện triển khai đề án kinh doanh.
  • Top 03 đội thi đạt giải nhận được gói hỗ trợ đào tạo/đồng hành với các chuyên gia và BTC đồng hành triển khai Kế hoạch đề án.

Cơ cấu giải thưởng

Giải Nhất

10.000USD

01 giải nhì

5.000USD

01 Giải Ba

2.000USD

nhà tài trợ

đơn vị tổ chức

ban tổ chức cuộc thi “pLASTINOVATION” - Cuộc thi Tìm kiếm Mô hình Kinh doanh Giảm thiểu Rác thải nhựa thúc đẩy nền Kinh tế Tuần hoàn

BẠN CÓ CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI?